Πελάτης Εγκατάσταση / Ενημέρωση / απεγκατάστασης

EaseMon Client

Εγκαθιστώ

  • 1. Download offline installer from Cloud Panel Device – Remote Control.
  • 2. Right click “Run-me-first.command” from the downloaded package and choose “Open“. Then choose “Εγκαθιστώ” to complete the installation.

Σημείωση: If you can not use Right click, please hold the key “Ctrl” and click “Run-me-first.command” instead.

Update

  • 1. Go to “Device” – “Remote Control” and click on the toggle button to switch “Remote Update” ON/OFF.
  • 2. Restart the targeted Mac, wait for 5+ minutes and restart it again.

Uninstall

  • Go to “Device” – “Remote Control“, select the device and choose action “Uninstall«
  • Or Click “Offline Uninstaller” to download the Uninstaller onto the target Mac and run it.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σχετικά Άρθρα