Οδηγός 6.x Intel SelfiePro Android

Βασικές Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για να κρατήσει iKeyMonitor εργασίας.

Ρύθμιση της μπαταρίας

 1. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Αναμονή έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας (1,2,3)
  Οριστεί σε "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ«

 2. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Εξοικονόμηση μπαταρίας (1,2,3)
  Οριστεί σε "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ«

 3. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Heartbeat συγχρονισμού > Internet Service (1,2,3)
  Οριστεί σε "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ«

 4. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > βελτιστοποίηση μπαταρίας > Internet Service > δεν Βελτιστοποιήστε (1,2,3)
  Οριστεί σε "ΕΠΙ«

Ιστορικό App Περιβάλλον

 1. Ρυθμίσεις - καθαρισμού του ύπνου (1,2)
  Οριστεί σε "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ«

 2. Διαχειριστής του συστήματος > Ρυθμίσεις > Προστατευόμενες εφαρμογές > Internet Service (1,2,3)
  Οριστεί σε "ΕΠΙ«

 3. Διαχειριστής του συστήματος > Διαχείριση ενέργειας (1,2,3)
  Οριστεί σε "κανονική λειτουργία«

Άλλες ρυθμίσεις

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλογή. Αλλά θα επηρεάσει τις λειτουργίες iKeyMonitor αν αλλάξει από το χρήστη.

Χρήση δεδομένων

 • Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων > ελέγχου του δικτύου > Διαχειριστείτε WLAN και τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας των εφαρμογών > Internet Service
  Οριστεί σε "ΕΠΙ«

App Περιβάλλον

 1. Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > διαχείρισης δικαιωμάτων > Internet Service
  Οριστεί σε "ΕΠΙ«
 2. Διαχειριστής του συστήματος > Διαχειριστής εφαρμογής > Δικαιώματα εφαρμογή > Internet Service
  Οριστεί σε "ΕΠΙ«

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σχετικά Άρθρα