Άλλες Οδηγός 7.x Android

Βασικές Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για να κρατήσει iKeyMonitor εργασίας.

Ρυθμίσεις της μπαταρίας

 1. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Εξοικονόμηση μπαταρίας (1, 2, 3)
  Οριστεί σε "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ»


 2. Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Μενού 3-Dot> βελτιστοποίηση μπαταρίας > Όλες οι εφαρμογές > Υπηρεσία δικτύου ή Υπηρεσία Διαδικτύου (1, 2, 3)
  Οριστεί σε "Μην βελτιστοποίηση»


Ιστορικό App Περιβάλλον

Δεν ειδική ρύθμιση που βρέθηκαν.
Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το βήμα.

Άλλες ρυθμίσεις

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλογή. Αλλά θα επηρεάσει τις λειτουργίες iKeyMonitor αν αλλάξει από το χρήστη.

Χρήση δεδομένων

 1. Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων > εξοικονόμηση δεδομένων > Απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα > Υπηρεσία δικτύου ή Υπηρεσία Διαδικτύου (1, 2, 3)
  Οριστεί σε "ΕΠΙ»


 2. Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων > Cellular χρήση δεδομένων > Υπηρεσία δικτύου ή Υπηρεσία Διαδικτύου > τη χρήση δεδομένων εφαρμογών - δεδομένα φόντου (1, 2, 3)
  Οριστεί σε "ΕΠΙ»


 3. Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων > Wi-Fi χρήση δεδομένων > Υπηρεσία δικτύου ή Υπηρεσία Διαδικτύου > τη χρήση δεδομένων εφαρμογών - δεδομένα φόντου & Η απεριόριστη χρήση δεδομένων (1, 2, 3)
  Οριστεί σε "ΕΠΙ»


App άδεια

Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Υπηρεσία δικτύου ή Υπηρεσία Διαδικτύου > πληροφορίες εφαρμογής > δικαιώματα > δικαιώματα App (1, 2, 3)
Επιτρέπω όλα τα δικαιώματα


'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σχετικά Άρθρα