Οδηγός 8.x Xiaomi Android

Βασικές Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για να κρατήσει iKeyMonitor εργασίας.

 1. Ρυθμίσεις> Μπαταρία> Περιβάλλον - Βελτιστοποίηση της μπαταρίας> Υπηρεσίες Διαδικτύου> Δεν Βελτιστοποιήστε
  Ρυθμίστε στο «OFF»

 2. Ρυθμίσεις> Μπαταρία> Εξοικονόμηση μπαταρίας
  Ρυθμίστε στο «OFF»

 3. Ρυθμίσεις> Μπαταρία & απόδοση> Χρήση μπαταρίας> Gear icon> Απενεργοποιήστε το κινητό όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και Διαγραφή προσωρινής μνήμης όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη
  Ρυθμίστε το «Ποτέ»

 4. Ρυθμίσεις> Εφαρμογές & ειδοποιήσεις> Δείτε όλα xx εφαρμογές> Πληροφορίες εφαρμογής - Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου> Μπαταρία> Χρήση μπαταρίας> δραστηριότητας Ιστορικό
  Ρυθμίστε στο «ON»

Άλλες ρυθμίσεις

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλογή. Αλλά θα επηρεάσει τις λειτουργίες iKeyMonitor αν αλλάξει από το χρήστη.

 1. Ρυθμίσεις> Εφαρμογές & ειδοποιήσεις> Δείτε όλες τις εφαρμογές xx> Πληροφορίες εφαρμογής - Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου> Χρήση δεδομένων> Δεδομένα παρασκηνίου και απεριόριστη χρήση δεδομένων
  Ρυθμίστε στο «ON»

 2. Ρυθμίσεις> Εφαρμογές & ειδοποιήσεις> Δείτε όλα τα 36 εφαρμογές> Πληροφορίες εφαρμογής - Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου> Δικαιώματα
  Ρυθμίστε στο «ON»

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σχετικά Άρθρα