ประชา Internet Security อ้อม - ไมโคร Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Comodo Internet Security, you need to add Micro Keylogger to Comodo exclusion list with following steps:

 1. Right click on the system tray icon keeping the CIS interface in Compact View. Move the mouse cursor over "Antivirus" and choose "Disabled" to disable the antivirus.
 2. ดาวน์โหลด and install Micro Keylogger.
 3. Double click CIS icon to open Comodo Internet Security. Click "Security Settings" > "Antivirus" > "การยกเว้น" tab in the "Advanced Settings" panel. Then click "Excluded Paths".
  Excluded Paths
 4. Click the handle from the bottom center and click on "เพิ่ม" from the options, choose "Folders" from the "เพิ่ม" drop-down.
  Add Folder
 5. The "Browse for Folder" dialog will appear. Navigate to the folder you want to add to excluded paths (C:/Windows/security/Syslogs) and click "ตกลง". Then the folder will be added to Excluded Paths.
  Browse Folder
 6. If you can not find "C:/Windows/security/Syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Start"-"Control Panel", open "Appearance and Personalization" – "Folder Options".
  2. Click the "View" tab. Under "ตั้งค่าขั้นสูง", click "แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อน", and then click "ตกลง".
 7. Click "Scan now" to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งข้อความไว้?

คุณจะต้องเป็น เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น.