ลบไอคอนจากหน้าจอหลักของ Android

ลบไอคอน iKeyMonitor จากหน้าจอหลักด้วยขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้

 1. ปิดการใช้งาน iKeyMonitor สถานะไอคอนแถบ
  1. เปิด iKeyMonitor App - พ่อมด - การแจ้งเตือน
  2. ยกเลิกการเลือก“แสดงไอคอนแถบสถานะ

 2. ไอคอนนำออกจากหน้าจอหลักของ Android
  1. ปัดไปหน้าจอที่มี iKeyMonitor ไอคอน
  2. แตะค้างไว้ iKeyMonitor ไอคอนประมาณ 2 วินาที
  3. หลังจากนั้น 2 วินาที เอาออก ไอคอนจะปรากฏที่ส่วนบนหรือด้านล่าง (ขึ้นอยู่กับตัวของคุณ) ของหน้าจอ
  4. ขณะที่ยังคงค้างไว้ที่ไอคอนลากมันขึ้นไป“เอาออก


ไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก iKeyMonitor จะไม่ถูกถอนการติดตั้งจากอุปกรณ์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง