ลบไอคอนจากหน้าจอหลักของ Android

Remove iKeyMonitor icon from the Home screen with these easy steps.

 1. ปิดการใช้งาน iKeyMonitor สถานะไอคอนแถบ
  1. Open iKeyMonitor App – Wizard – Notifications
  2. Uncheck “แสดงไอคอนแถบสถานะ

 2. ไอคอนนำออกจากหน้าจอหลักของ Android
  1. ปัดไปหน้าจอที่มี iKeyMonitor ไอคอน
  2. Tap and hold iKeyMonitor icon for about 2 seconds
  3. After 2 seconds a Remove icon will appear at the top or bottom (depending on your launcher) portion of the screen
  4. While continuing to hold the icon, drag it up to “เอาออก


The icon is then deleted from the Home screen. iKeyMonitor will not be uninstalled from the device.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง