ตั้งค่า IP แบบคงที่บน iPad iPhone และ iPod Touch

Setting a static IP enables iKeyMonitor users to view logs with other devices connected to the same Wi-Fi network. Here we provide you the detailed guide about how to set a static or fixed IP address on target iPhone, iPad and iPod touch.

  1. คลิก การตั้งค่า - Wi-Fi tab on target device.
  2. Look for the connected Wi-Fi, tap it.
  3. Tap the Static tab and enter network appropriate DHCP/Static IP information.

    Set Static IP address

  4. Close out of การตั้งค่า, you finish setting the static IP address.

แจ้งให้ทราบ

  • You can skip Step 1 if there is already DHCP/Static IP information.
  • If you don’t know the Router info, please contact the network administrator.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งข้อความไว้?

คุณจะต้องเป็น เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น.