ของ Windows Defender ผ่านป้องกันไวรัส - ไมโคร Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Windows Defender, you need to add Micro Keylogger to the antivirus exclusions with following steps:

 1. Click the Start button, type windows Defender in the Search box. Click windows Defender in the list of results. Click "เครื่องมือ", then "ตัวเลือก" and you’ll see an option "Use Windows Defender" under Administrator options. Simply uncheck this option and click "Save" to turned off the defender.
  เปิด
  Click Tools
  Choose Options
 2. ดาวน์โหลด and install Micro Keylogger.
 3. Click the "Start" button, type windows Defender in the Search box. Click windows Defender in the list of results. Click "เครื่องมือ", then "ตัวเลือก". In the left hand menu, click "Excluded files and folders".
  Excluded Files and Folders
 4. Click "เพิ่ม". In the Browse for Files or Folders window, choose the folder (C:\WINDOWS\security\Syslogs) from future scans. Then click "ตกลง".
  เพิ่ม
  Browse Folder
 5. If you can not find "C:/Windows/security/Syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Start"-"Control Panel", open "Appearance and Personalization" – "Folder Options".
  2. Click the "View" tab. Under "ตั้งค่าขั้นสูง", click "แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อน", and then click "ตกลง".
 6. When you are finished updating these settings, click "Save".
  Save

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งข้อความไว้?

คุณจะต้องเป็น เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น.