Ad-Aware bỏ qua miễn phí Anti-Virus - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Ad-Aware Free Antivirus Plus, you need to add Micro Keylogger to the Ad-Aware exclusion list with following steps:

 1. Click on the bottom right of your screen to access the program taskbar. Click on the arrow symbol to access the programs currently running on your PC. Right-click on the "Ad-Aware" icon, then select "Exit Ad-Aware" and click "Vâng" to completely shut down Ad-Aware.
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger.
 3. Click the Start button, type "Ad-Aware Free Antivirus" in the Search box. Click Ad-Aware Free Antivirus Plus in the list of results to open it.
 4. Go to to "Scan Computer" and click the blue "Manage Exclusions" option.
  Manage Exclusions
 5. Click "Thêm vào" to browse and select the path "C: WINDOWS security syslogs".
  Add Paths
 6. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 7. Now the Micro Keylogger folder is added to the exclusions.
  Thư mục trình duyệt

 8. Go to "Scan Computer" main interface and click "Quick Scan" to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.
  Scan Computer

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.