Avira Anti-Virus bỏ qua - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Avira anti-virus, you need to add Micro Keylogger to Avira exception list with following steps:

 1. Right-click on the icon of Avira Antivir found in the system tray (near the clock) and uncheck “Activate AntiVir Guard“.
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger.
 3. Double-clicking the umbrella icon in the taskbar on the bottom right or by selecting the icon on the desktop to open the main antivirus window (Control Center).
 4. Select the "Cấu hình" item on the "Extras" menu or press F8.
  Open Configuration
 5. Select the Expert mode checkbox. Expand the tree and switch to "Máy quét" – "Quét" – "Exception".
  Check Expert Mode
 6. Click the "" button, select the program folder (usually it is C: / Windows / security / syslogs) and add this folder to the exception list by clicking the "Thêm vào" button.
  Add Scanner Exception
 7. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 8. Do the same on the Guard - Quét - Exception tab.
  Set Guard Exception
 9. Save the settings and close the window by clicking the "được" button.
 10. Go to the main interface and click "Scan system now" to see if the keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.