Comodo Internet bỏ qua An ninh - Micro Keylogger

Để tránh Micro Keylogger được phát hiện và báo cáo của Comodo Internet Security, bạn cần phải thêm Micro Keylogger vào danh sách loại trừ Comodo với các bước sau:

 1. Right click on the system tray icon keeping the CIS interface in Compact View. Move the mouse cursor over "Antivirus" and choose "Tàn tật" to disable the antivirus.
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger.
 3. Double click CIS icon to open Comodo Internet Security. Click "Cài đặt hệ thống bảo vệ" > "Antivirus" > "Loại trừ" tab in the "Cài đặt nâng cao" panel. Then click "Paths loại trừ".
  Paths loại trừ
 4. Click the handle from the bottom center and click on "Thêm vào" from the options, choose "Thư mục" from the "Thêm vào" drop-down.
  Thêm thư mục
 5. The "Chọn thư mục" dialog will appear. Navigate to the folder you want to add to excluded paths (C: / Windows / security / syslogs) and click "được". Then the folder will be added to Excluded Paths.
  Thư mục trình duyệt
 6. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 7. Click "quét nay" to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.