Comodo Internet bỏ qua An ninh - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Comodo Internet Security, you need to add Micro Keylogger to Comodo exclusion list with following steps:

 1. Right click on the system tray icon keeping the CIS interface in Compact View. Move the mouse cursor over "Antivirus" and choose "Disabled" to disable the antivirus.
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger.
 3. Double click CIS icon to open Comodo Internet Security. Click "Security Settings" > "Antivirus" > "Loại trừ" tab in the "Advanced Settings" panel. Then click "Excluded Paths".
  Excluded Paths
 4. Click the handle from the bottom center and click on "Thêm vào" from the options, choose "Folders" from the "Thêm vào" drop-down.
  Thêm thư mục
 5. The "Browse for Folder" dialog will appear. Navigate to the folder you want to add to excluded paths (C: / Windows / security / syslogs) and click "được". Then the folder will be added to Excluded Paths.
  Browse Folder
 6. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 7. Click "Scan now" to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.