Client Cài đặt / Cập nhật / Uninstall

EaseMon khách hàng

cài đặt, dựng lên

  • 1. Tải ẩn cài đặt từ Device Bảng điều chỉnh điện toán đám mây - Điều khiển từ xa.
  • 2. Click chuột phải “Chạy-me-first.command” từ gói tải về và chọn “Mở“. Sau đó chọn "cài đặt, dựng lên”Để hoàn tất quá trình cài đặt.

chú thích: Nếu bạn không thể sử dụng Click chuột phải, Xin vui lòng giữ phím “Ctrl”Và nhấn“Chạy-me-first.command" thay thế.

cập nhật

  • 1. Đến “thiết bị”-“Điều khiển từ xa”Và nhấn vào nút bật tắt để chuyển đổi“cập nhật qua mạng”ON / OFF.
  • 2. Khởi động lại máy Mac nhắm mục tiêu, chờ phút 5+ và khởi động lại nó một lần nữa.

Gỡ bỏ

  • Đi đến "thiết bị”-“Điều khiển từ xa“, Chọn thiết bị và chọn hành động“Gỡ bỏ
  • Hoặc Nhấp vào “ẩn Uninstaller”Để tải Uninstaller vào mục tiêu Mac và chạy nó.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan