Làm thế nào để ẩn biểu tượng SuperSU?

To hide SuperSu after ROOT, follow steps below:

  1. Mở SuperSU App
  2. Tap on “CÀI ĐẶT” on the top menu
  3. Scroll down and tap on “icon Launcher” in “Customization” category
  4. Tap on “Invisible (hidden from launcher)


Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan