Kaspersky Anti-Virus bỏ qua - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Kaspersky anti-virus, you need to add Micro Keylogger to Kaspersky exclusion list with following steps:

 1. Double-click the Kaspersky Anti-Virus 2010 icon located at the bottom-right corner of your Desktop. Click "Cài đặt" – "Sự bảo vệ", uncheck "Enable protection" then click on the "được" button at the bottom to disable the antivirus.
  Double Click Icon
  Disable Protection
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger
 3. Open Kaspersky Antivirus and click the "Cài đặt" button in the upper-right corner of the window.
  Open and Click Settings
 4. Switch to the "Threats and exclusions" item in the "tùy chọn" section.
  Threats and Exclusions
 5. Click the "Cài đặt" button in the "Exclusions:" area.
 6. Add the Micro Keylogger folder (usually it is "C: / Windows / security / syslogs") to the Trusted applications list.
 7. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 8. Set the exception options as it is shown on the screenshot. Save the settings by clicking the "được" buttons in the open windows.
  Exclusion Options

Click "Scan My Computer" in the main interface to scan the computer and see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.