McAfee Anti-Virus bỏ qua - Micro Keylogger

Để tránh Micro Keylogger được phát hiện và báo cáo của McAfee Antivirus, bạn cần phải thêm Micro Keylogger với McAfee cho phép danh sách với các bước sau:

McAfee Antivirus Plus:

 1. Khi tải Micro Keylogger trên máy tính của bạn với McAfee Antivirus Plus cài đặt, bạn có thể nhận được một thông điệp cảnh báo về mối đe dọa phát hiện như dưới đây.
 2. In fact, there is no virus in Micro Keylogger software. Please click "cho phép" in McAfee to continue installation. Then a comfirmation message will pop up. Please click "được".
  Đáng tin cậy
  Khởi động lại
 3. Hãy nhấn đúp chuột Micro Keylogger cài đặt một lần nữa để hoàn tất cài đặt. Bằng cách này, Micro Keylogger sẽ không được chọn của các chống virus một lần nữa.

McAfee Internet Security:

 1. Click McAfee icon in system tray and select "Mở McAfee Internet Security". Click "Quét Real-Time" link on the left. Then click "thiết lập quét thời gian thực" link on the right side. Click "Tắt" button to disable the real-time file protection.
  Mở
  thiết lập quét thời gian thực
  Tắt quét
 2. Tải về và cài đặt Micro Keylogger.
 3. Open McAfee and click "thiết lập Quét theo lịch trình" panel.
  thiết lập Quét theo lịch trình
 4. Then click "Files and Folders loại trừ" panel.
  Files and Folders loại trừ
 5. Click "Thêm thư mục" button and select C: WINDOWS security syslogs.
  Thêm Folders
 6. If you can not find "C: / Windows / security / syslogs", please follow these steps to display hidden files and folders:

  1. Click "Khởi đầu"-"Bảng điều khiển", open "Hình thức và Cá nhân" – "Tùy chọn thư mục".
  2. Click the "Lượt xem" tab. Under "Cài đặt nâng cao", click "Hiển thị tập tin và thư mục ẩn", and then click "được".
 7. Kích hoạt tính năng McAfee bảo vệ theo thời gian thực using instructions in the first step. Click "Quét máy tính của bạn" in the main interface to see if Micro Keylogger is successfully bypassed.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.