Hướng dẫn 6.x Micromax Android

Cài đặt cơ bản

Những thiết lập này phải được cấu hình đúng cách để giữ iKeyMonitor làm việc.

 1. Settings > Battery > 3-Dot Menu Button - Battery optimization > All apps - Internet Service > Don't optimize
  Thiết lập để “ON”

  pin-1 pin-2 pin-3

 2. Settings > Battery > Standby intelligent power saving & 3-Dot Menu Button - Battery saver
  Thiết lập để “OFF”

  pin-1 tiết kiệm pin-1 battery saver-2

Các thiết lập khác

Không cần phải thay đổi các thiết lập theo mặc định. Nhưng họ sẽ ảnh hưởng đến chức năng iKeyMonitor nếu thay đổi bởi người dùng.

 1. Cài đặt> Ứng dụng> Dịch vụ Internet> Quyền> Tất cả Quyền
  Thiết lập để “ON”

  app app-1 app-2

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan