Microsoft Security Essentials bỏ qua - Micro Keylogger

To avoid Micro Keylogger to be detected and reported by Microsoft Security Essentials, you need to add Micro Keylogger to the antivirus allow list with following steps:

 1. Tải về and install Micro Keylogger. After installation completion the antivirus software will report about suspending. Click "Show details" button.
  Report Suspending
  Show Report Details
 2. In the new window select "cho phép" from the "Recommendation" list. Then click "Apply actions" button.
  allow
  Apply actions
 3. Wait until the end of the process and then click "Close" button. Now you can complete installation of Micro Keylogger and it will not be reported by Microsoft Security Essentials again.
  Close

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Để lại nhận xét?

bạn phải đăng nhập để viết bình luận.