Di iCon từ màn hình Android Trang chủ

Di chuyển biểu tượng iKeyMonitor từ màn hình Home với các bước đơn giản.

 1. Vô hiệu hóa iKeyMonitor tình trạng biểu tượng thanh
  1. Mở iKeyMonitor App - Thuật sĩ - thông báo
  2. Bỏ chọn “biểu tượng trên thanh trạng thái hiển thị

 2. Di chuyển biểu tượng từ màn hình chủ Android
  1. Vuốt đến màn hình có iKeyMonitor biểu tượng
  2. Chạm và giữ iKeyMonitor biểu tượng trong khoảng 2 giây
  3. Sau 2 giây một Tẩy biểu tượng sẽ xuất hiện ở phần đầu hoặc cuối (tùy thuộc vào launcher của bạn) của màn hình
  4. Trong khi tiếp tục giữ biểu tượng, kéo nó lên đến “Tẩy


Các biểu tượng sau đó được xóa khỏi màn hình Home. iKeyMonitor sẽ không được gỡ bỏ từ thiết bị.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan