Di iCon từ màn hình Android Trang chủ

Di chuyển biểu tượng iKeyMonitor từ màn hình Home với các bước đơn giản.

 1. Vô hiệu hóa iKeyMonitor tình trạng biểu tượng thanh
  1. Mở iKeyMonitor App - Wizard - Thông báo
  2. Bỏ chọn “biểu tượng trên thanh trạng thái hiển thị

 2. Di chuyển biểu tượng từ màn hình chủ Android
  1. Vuốt đến màn hình có iKeyMonitor biểu tượng
  2. Chạm và giữ biểu tượng iKeyMonitor trong khoảng 2 giây
  3. Sau 2 giây một biểu tượng Remove sẽ xuất hiện ở phía trên cùng hoặc dưới cùng (tùy thuộc vào launcher của bạn) phần của màn hình
  4. Trong khi tiếp tục giữ biểu tượng, kéo nó lên đến “Tẩy


Các biểu tượng sau đó được xóa khỏi màn hình Home. iKeyMonitor sẽ không được gỡ bỏ từ thiết bị.

Bài viết này hữu ích không?

Những bài viết liên quan